Orphanet: MuTaEB : Mutations gezielte Gen und pharmakologische Therapien für Epidermolysis bullosa dystrophica und junctionalis partner no 1
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

MuTaEB : Mutations-gezielte Gen- und pharmakologische Therapien für Epidermolysis bullosa dystrophica und junctionalis (partner no 1)

MuTaEB : Mutation-targeted gene and pharmacological therapies for dystrophic and junctional Epidermolysis Bullosa (partner no 1)

  • Typ projeku badawczego :
   • Pre-clinical gene therapy
 • Strona internetowa
 • Ufundowane przez członka IRDiRC
  • Organy finansujące :
   • E-RARE 3

Pobierz więcej informacji o projekcie badawczym

 • Investigator of research project

 • Pr Cristina HAS
 • Epidermolysis bullosa-Zentrum
 • Universitäts-Klinik für Dermatologie und Venerologie
 • Hauptstraße 7
 • 79104 FREIBURG
 • GERMANY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 49 (0)761 270 66140
 • Fax  : 49 (0)761 270 67910
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem :
 • Public funding body

 • E-RARE 3
 • ERA-Net for research programs on rare diseases - Germany
 • Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 • Heinrich-Konen-Str. 1
 • 53227 BONN
 • GERMANY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : -
 • Fax  : -
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : Maj 2019

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.