Orphanet: HIChol: Translationales Netzwerk zu hereditären intrahepatischen Cholestasen
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

HIChol: Translationales Netzwerk zu hereditären intrahepatischen Cholestasen

HIChol: Translational network for hereditary intrahepatic cholestases

  • Typ projeku badawczego :
   • Databases & Registries development/creation
   • Genotype-phenotype correlation
   • Induced pluripotent stem cells (iPS) creation / study
   • Mutations search
 • Strona internetowa
 • Ufundowane przez członka IRDiRC
  • Organy finansujące :
   • BMBF
 • Investigator of research project

 • Pr Tobias CANTZ
 • Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie
 • Zentrum Innere Medizin
 • Medizinische Hochschule Hannover
 • Carl-Neuberg-Str. 1
 • 30625 HANNOVER
 • GERMANY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 49 (0)511 532 3305
 • Fax  : 49 (0)511 532 4896
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem :
 • Public funding body

 • BMBF
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung
 • Hannoversche Straße 28-30
 • 10115 BERLIN
 • GERMANY
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 49 (0)1888 57 0
 • Fax  : 49 (0)1888 57 83601
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : Grudzień 2019

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.