Orphanet: Relation structure fonction du récepteur de la TSH et des récepteurs apparentés
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

Relation structure fonction du récepteur de la TSH et des récepteurs apparentés

Structure-function relationship of the TSH receptor and of the related receptors

  • Typ projeku badawczego :
   • In vitro functional study
   • Mutations search
  • Organy finansujące :
   • -
 • Investigator of research project

 • Pr Patrice RODIEN
 • UF de Biologie Moléculaire
 • Département de Biochimie et Génétique
 • CHU d'Angers
 • 4 rue Larrey
 • 49933 ANGERS CEDEX 9
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 33 (0)2 41 35 38 69
 • Fax  : 33 (0)2 41 35 58 83
 • Investigator of research project

 • Pr Frédérique SAVAGNER
 • Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires
 • UMR 1048 Inserm / Université Toulouse III Paul Sabatier
 • CHU de Toulouse - Hôpital Rangueil
 • 1 Avenue du Pr Jean Poulhès - TSA 50032
 • 31059 TOULOUSE CEDEX 9
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon  : 33 (0)5 61 32 56 00
 • Fax  : 33 (0)5 61 32 56 21
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : Wrzesie 2014

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie badawczym

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.