Orphanet: Wyszukaj projekt badawczy
x

Wyszukaj projekt badawczy

* (*) pole obowiązkowe

1 Wyniki

Ufundowane przez członka IRDiRC = Członek Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN) =

Projekt badawczy

HISZPANIA

Andalucía
SEVILLA

Ufundowane przez członka IRDiRCLa implicación de las células madre musculares en la patología de la distrofia muscular por mutaciones en POGLUT1
IBIS - Instituto de Biomedicina de Sevilla
Grupo de enfermedades neuromusculares