Orphanet: Platformy
x

Wyszukaj platformę


ERINHA: Infrastructures européenne de recherche sur les agents hautement pathogènes

ERINHA: European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents

  • Manager of technological platform :  
  • Dr Hervé RAOUL
  • Laboratoire P4 Inserm - Jean Mérieux
  • 21 avenue Tony Garnier
  • 69365 LYON
  • FRANCE
  • Więcej informacji
  • Telefon : -
  • Fax : -
Ostatnia aktualizacja : Sierpie 2017
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.