Orphanet: Platformy
x

Wyszukaj platformę


LOVD software: een flexibele, vrij verkrijgbare tool voor het verzamelen, delen en weergeven van informatie over genen, DNA varianten en fenotypes

LOVD software: a flexible, freely available tool to collect, share and display data on genes, variants and phenotypes

 • Contact person of registry :  
 • Mr I.F.A.C. [Ivo] FOKKEMA
 • Leiden Genome Technology Center (LGTC) - Afdeling Humane Genetica
 • LUMC - Leids Universitair Medisch Centrum
 • Albinusdreef 2
 • 2333 ZA LEIDEN
 • NETHERLANDS
 • Więcej informacji
 • Telefon : 31 (0)71 526 9500
 • Fax : 31 (0)71 526 8285
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem  :
 • Manager of technological platform :  
 • Pr J.T. [Johan] DEN DUNNEN
 • Leiden Genome Technology Center (LGTC) - Afdeling Humane Genetica
 • LUMC - Leids Universitair Medisch Centrum
 • Albinusdreef 2
 • 2333 ZA LEIDEN
 • NETHERLANDS
 • Więcej informacji
 • Telefon : 31 (0)71 526 9500
 • Fax : 31 (0)71 526 8285
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem  :
 • Contact person of technological platform :  
 • Mr I.F.A.C. [Ivo] FOKKEMA
 • Leiden Genome Technology Center (LGTC) - Afdeling Humane Genetica
 • LUMC - Leids Universitair Medisch Centrum
 • Albinusdreef 2
 • 2333 ZA LEIDEN
 • NETHERLANDS
 • Więcej informacji
 • Telefon : 31 (0)71 526 9500
 • Fax : 31 (0)71 526 8285
 • Strona internetowa
 • Kontakt z sekretariatem  :
Ostatnia aktualizacja : April 2017
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.