Orphanet: Platformy
x

Wyszukaj platformę


Plateforme d'identification de mutations humaines par séquençage à haut débit

High-throughput sequencing platform for the identification of human mutations

 • Manager of technological platform :  
 • Mr Vincent MEYER
 • Plateforme mutations
 • Genoscope - Centre National de Séquençage
 • Institut de Génomique - Direction des Sciences du Vivant - CEA
 • 2 rue Gaston Crémieux - CP5706
 • 91057 EVRY CEDEX
 • FRANCE
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0) 1 60 87 25 00
 • Fax : -
 • Strona internetowa
Ostatnia aktualizacja : September 2009
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.