Orphanet: Search for an institution
x

Pomoc

Orphanet udostępnia informacje na temat instytucji, których działalność w obszarze chorób rzadkich jest zarejestrowana w Orphanecie. Są to na przykład instytucje, w których znajdują się ośrodki eksperckie, laboratoria badawcze lub kliniczne, organizacje pacjentów, rejestry lub biobanki. Dostępne informacje są przekazywane przez zarejestrowanych w Orphanecie specjalistów pracujących w tych instytucjach.

Wpisz nazwę wybranej instytucji aby uzyskać dostęp do informacji.

Ostrzeżenie

Jeżeli instytucji brakuje w wykazie może się zdarzyć, że nie została jeszcze zidentyfikowana lub nie wyraziła zgody na umieszczenie na liście.

Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu.