Orphanet: Search for a person
x

Wyszukaj specjalistę

1 Wyniki

Nagłówek : Designated centres of expertise = Akredytacja
Członek Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN) = ERN

WĘGRY

Dél-Dunántúl
PECS

Ritka Betegségek Nemzeti Koordinációs Központja
Clinical Center - University of Pécs