Orphanet: Search for a person
x

Wyszukaj specjalistę

1 Wyniki

Nagłówek : Designated centres of expertise = Akredytacja
Członek Europejskiej Sieci Referencyjnej (ERN) = ERN

WŁOCHY

LOMBARDIA
PAVIA

Centro di Riferimento per le sindromi mielodisplastiche
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo