Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:2382  Zespół Lennoxa i Gastauta

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Mycie się
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Regularne oddawanie moczu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Regularna defekacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego apetytu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się poza domem
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Orientacja przestrzenna
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Odbiór wiadomości głosowych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Mówienie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Stanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Stanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Siedzenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zginanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Przemieszczanie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Opóznione nabywanie
Niskie
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Utrzymywanie pozycji głowy
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Jedzenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zasypianie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Trwanie we śnie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sen dobrej jakości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pozostawanie w stanie czuwania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pozostawanie w stanie czuwania
Opóznione nabywanie
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Kontrolowanie swojego apetytu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się po domu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Podejmowanie prostych zadań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Uprawianie sportów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podróżowanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Cykle dzień/noc
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 03/12/2018

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.