x

Klinické příznaky a symptomy

* (*) povinné pole

Informace

Orphanet poskytuje klinický popis vzácných onemocnění pomocí souboru klinických příznaků (fenotypových abnormalit).

Tento popis, založený na případech publikovaných v biomedicínské literatuře, využívá fenotypové abnormality uvedené v Human Phenotype Ontology (HPO).

Každá fenotypová abnormalita je uvedena v pořadí podle frekvence výskytu v populaci pacientů:

Četnost v populaci pacientů může být:

  • - vždy přítomná: 100%
  • - velmi častá: 99% -80%
  • - častá: 79% -30%
  • - příležitostná: 29% -5%
  • - vzácná: 4% -1%

Fenotypovou abnormalitu lze definovat jako jednu z následujících:

  • - Patognomonický příznak: příznak, jehož přítomnost nade vší pochybnost naznačuje přítomnost určité nemoci. Absence tohoto příznaku nevylučuje možnost přítomnosti nemoci, ale přítomnost patognomonického příznaku jej s jistotou potvrzuje.
  • - Diagnostické kritérium: fenotypové abnormality označované jako «diagnostické kritérium» jsou ty, které jsou zahrnuty ve stanovených souborech kritérií pro stanovení diagnózy konkrétní nemoci, které byly publikovány v recenzovaném odborném časopise.
  • - Vylučovací kritérium: fenotypové abnormality označované jako « vylučovací kritérium» jsou ty, které při určité nemoci vždy chybějí, a proto vylučují její diagnózu.
HOOMHPO

Upozornění

Uvedené informace vycházejí z publikovaných vědeckých článků.

Poskytnuté informace jsou odhadovány pro celou populaci pacientů v běžné péči. Některé zde popsané fenotypové abnormality se mohou vyskytovat jednotlivě s proměnlivým časovým průběhem nebo závažností, zatímco jiné, které zde uvedeny nejsou, se mohou u onemocnění vyskytnout. Fenotypové anotace ještě nejsou k dispozici pro všechny vzácné nemoci; proces tvorby anotací probíhá.

Informace obsažené v databázi Orphanet jsou pravidelně aktualizovány. Může se stát, že v době mezi aktualizacemi databáze dojde ke zveřejnění nových poznatků nebo k novým vědeckým zjištěním, které se dosud na těchto stránkách nezobrazují.

Odborným pracovníkům doporučujeme, aby si před jakýmkoli rozhodnutím založeným na poskytnutých informacích prostudovali nejnovější publikace. Účelem informací obsažených v Orphanetu není nahradit služby zdravotnického pracovníka. Orphanet nemůže nést odpovědnost za škodlivé, zjednodušující nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.