Orphanet: Encyklopedia dla pacjentów
x

Wyszukaj artykuł dla ogółu populacji

Lista alfabetyczna

Inne opcje wyszukiwania

Pomoc

Orphanet zapewnia dostęp do Encyklopedii dla Ogółu Populacji. Ta encyklopedia zawiera informacje przeznaczone dla organizacji pacjentów stworzone przez Orphanet i zrecenzowane przez ekspertów. Orphanet publikuje także wysokiej jakości dokumenty dla ogółu społeczeństwa napisane przez osoby postronne, za ich pozwoleniem.

Wpisz nazwę wybranej choroby aby uzyskać dostęp do tych informacji.

Ostrzeżenie

Informacje w Orphanecie są regularnie aktualizowane. Może się zdarzyć, że nowych odkryć dokonano pomiędzy aktualizacjami i jeszcze nie pojawiły się one na profilu choroby.

Artykuły nie są jeszcze dostępne we wszystkich 7 językach Orphanetu dla wszystkich rzadkich chorób.

Te ogólne opisy mogą nie pasować do określonych przypadków ze względu na bardzo zmienną ekspresję choroby. Niektóre informacje mogą wydawać się niepokojące. Najważniejsze jest sprawdzenie przez lekarza specjalistę czy podane informacje odnoszą się do konkretnego przypadku.

Informacje zawarte w Orphanecie nie mogą zastąpić profesjonalnej opieki lekarskiej. Orphanet nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodliwe, niepełne lub błędne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się w bazie danych Orphanetu .