Orphanet: Wyszukaj
x

Wyszukaj lek sierocy

* (*) pole obowiązkowe

Pomoc

Orphanet udostepnia informacje na temat leków na wszystkich etapach ich opracowywania, dedykowanych jednej wybranej chorobie rzadkiej lub grupie chorób rzadkich. Uwzglednione zostaly wszystkie substancje czynne, które uzyskaly status leku sierocego dla choroby lub chorób uznawanych za rzadkie w Europie lub USA, bez wzgledu na to czy zostaly poddane dalszym badaniom i uzyskaly status leków dopuszczonych do obrotu czy nie.

W bazie danych uwzglednione sa takze leki bez statusu leku sierocego jezeli zostaly dopuszczone do obrotu z szczególnym wskazaniem dla choroby rzadkiej.

Niektóre leki sa uwzglednione w bazie danych, gdyz sa testowane w badaniu klinicznym, ale nie maja jeszcze statusu prawnego.

Wyszukaj wedlug nazwy choroby: Wpisz nazwe wybranej choroby aby uzyskac dostep do listy produktów medycznych dla tej choroby. Wyszukaj wedlug substancji czynnej/nazwy handlowej: Wpisz nazwe komercyjna szukanego leku (nazwe handlowa) lub nazwe substancji czynnej wlacznie z nazwa chemiczna, nazwa kodowa lub nazwa powszechna (Miedzynarodowa Nazwa Niezastrzezona).

Orphan designation Desygnacja na sierocy produkt leczniczy to procedura prawna pozwalajaca na zastosowanie substancji medycznej z potencjalem terapeutycznym dla choroby rzadkiej, przed pierwszym zastosowaniem u ludzi lub w trakcie badan klinicznych. Dokladne wskazanie terapeutyczne jest okreslane w momencie dopuszczenia do obrotu. Procedura zostala wprowadzona w Europie przez Rozporzadzenie w sprawie Sierocych Produktów Medycznych (KE) Nr 141/2000 oraz Stanach Zjednoczonych przez Orphan Drug Act.

Za pośrednictwem Orphadata, po podpisaniu umowy dotyczącej transferu danych / umowy dotyczącej świadczenia usług, możesz uzyskać dostęp do powiązanych zbiorów danych Orphanet w zagregowanym formacie.

Ostrzezenie

Informacje w Orphanecie sa regularnie aktualizowane. Moze sie zdarzyc, ze nastapi opóznienie pomiedzy nadaniem nowej desygnacji dla leku sierocego i jej opublikowaniem w Orphanecie. Specjalistów zachecamy do sprawdzenia najnowszych publikacji przed podjeciem jakichkolwiek decyzji na podstawie przedstawionych informacji.

Orphanet nie moze zostac pociagniety do odpowiedzialnosci za szkodliwe, niepelne lub bledne wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujacych sie w bazie danych Orphanetu.

Orphanet potwierdza udzial Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) w tworzeniu bazy danych sierocych produktów medycznych dostepnych w Europie. Projekt zostal zainicjowany przez Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP) w EMA. Kilkoro czlonków COMP bralo indywidualny udzial w rozwoju bazy danych, która zostala uznana przez COMP za istotne narzedzie dla wszystkich zainteresowanych. Baze danych samodzielnie i w calosci opracowal Orphanet dzieki funduszom publicznym i prywatnym, przy wykorzystaniu publicznie dostepnych danych, dlatego tez EMA i COMP nie ponosza odpowiedzialnosci za zawartosc i zarzadzanie baza danych.

Nalezaca do Orphanetu baza danych leków sierocych zostala opracowana dzieki wspólfinansowaniu przez nastepujace instytucje i firmy:

  • Leem
  • novartis
  • pfizer
  • Merck Serono
  • PharmaMar
  • Genzyme
  • Biomarin