Orphanet: Glycogen storage disease due to hepatic glycogen synthase deficiency
x

Wyszukaj chorobę rzadką

* (*) pole obowiązkowe

Inne opcje wyszukiwania

Suggest an update

(*) Required fields.

Attention

Only comments seeking to improve the quality and accuracy of information on the Orphanet website are accepted. For all other comments, please send your remarks via contact us. Only comments written in English can be processed.

Captcha image

Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru wątrobowej syntazy glikogenowej

ORPHA:2089

Classification level: Disorder
 • Synonim(y):
  • Choroba spichrzania glikogenu typu 0a
  • Choroba spichrzania glikogenu z powodu niedoboru wątrobowej syntazy glikogenowej
  • Glikogenoza typu 0a
  • GSD spowodowana niedoborem wątrobowej syntazy glikogenowej
  • GSD typu 0a
 • Rozpowszechnienie: <1 / 1 000 000
 • Dziedzictwo: Autosomalny recesywny 
 • Wiek początku: Dzieciństwo
 • ICD-10: E74.0
 • OMIM: 240600
 • UMLS: C1855861
 • MeSH: -
 • GARD: 2513
 • MedDRA: -

Dokładna informacja

Artykuł dla ogółu społeczeństwa

Profesjonaliści

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.