x

Hledat klinickou studii

*(*) povinné pole

Nápověda

Orphanet poskytuje informace o klinických studiích zaměřených na vzácné onemocnění nebo na skupinu vzácných onemocnění. Pokusy zahrnují intervenční studie zaměřené na hodnocení léku (nebo kombinace léků nebo biologického produktu) k léčbě (nebo prevenci) vzácného onemocnění nebo skupiny vzácných onemocnění. Registrují se multicentrická klinická hodnocení s jedním centrem a národní nebo mezinárodní multicentrická klinická hodnocení. Zkoušky registrované v Orphanetu mohou být probíhající, náborové nebo dokončené.

Existuje spolupráce Světové zdravotnické organizace ICTRP (International Clinical Trials Registry Platform) (https://www.who.int/ictrp/en/) s Orphanet, za účelem snadno identifikovatelných a zjistitelných klinických hodnocení vzácných onemocnění, díky které došlo ke zlepšování znalostí o vzácných onemocněních. Tato spolupráce posiluje pozici Orphanet jako referenční databáze tím, že poskytuje vyčerpávající registr klinických studií vzácných onemocnění pro země pokryté sítí Orphanet a IRDiRC a zajistí, že uživatelé ICTRP mohou snadno identifikovat klinické studie pro vzácná onemocnění (http: // aplikace. who.int/trialsearch/).

Informace o klinických hodnoceních může poskytnout také zadavatel, hlavní řešitel a / nebo národní agentury produkující léky.

Hledání podle názvu choroby / genu: Zadejte požadovaný název choroby nebo název genu / znak, abyste získali přístup k seznamu klinických hodnocení prováděných pro tuto chorobu.

Hledání podle názvu klinického hodnocení: Zadejte úplný nebo částečný název klinického hodnocení pro přístup k požadovanému hodnocení.

Hledání podle látky / obchodního názvu: Zadejte látku nebo obchodní název, abyste získali přístup k seznamu příslušných klinických hodnocení.

Výsledky lze seřadit buď geograficky (podle země, regionu a města, v abecedním pořadí), nebo podle specifičnosti (od těch, které jsou více zaměřeny na konkrétní onemocnění, které hledáte, až po ty, které se specializují na skupinu nemocí včetně hledané nemoci).

K souvisejícím datovým sadám Orphanet v agregovaném formátu můžete přistupovat prostřednictvím služby Orphadata po podpisu dohody o přenosu dat/smlouvy o poskytování služeb.

Upozornění

V zemích konsorcia Orphanet probíhá v současné době sběr dat. Zdroje související s výzkumem (výzkumné projekty, klinická hodnocení, registry pacientů, biobanky a databáze variant) se také shromažďují a registrují v databázi Orphanet, pokud jsou financovány členskou agenturou International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC, seznam dostupných členů zde) v zemi, pro kterou neexistuje žádný národní tým Orphanet.

Účelem informací v Orphanet není nahradit profesionální zdravotní péči. Orphanet nemůže být činěn odpovědným za škodlivé, zkrácené nebo chybné použití jakýchkoli informací nalezených v databázi Orphanet.