Orphanet: Diagnostic de la mucoplipidose type 4 séquençage complet du gène MCOLN1
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la mucoplipidose type 4 (séquençage complet du gène MCOLN1)

Diagnosis of type 2 mucoplipidosis (complete MCOLN1 gene sequencing)

 • Biochimie métabolomique et protéomique
 • Département de Biologie - Tour Lavoisier (4ème étage)
 • Hôpital Necker-Enfants Malades
 • 149 rue de Sèvres
 • 75743 PARIS
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Robert BAROUKI
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 44 49 58 58
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)1 44 49 51 30
Ostatnia aktualizacja : January 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych chorób (1)
Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.