Orphanet: Diagnostic des céroïde lipofuscinoses de type 3, 4B, 5, 6, 7, 8 et 10 séquençage complet des gènes : CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic des céroïde-lipofuscinoses de type 3, 4B, 5, 6, 7, 8 et 10 (séquençage complet des gènes : CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5)

Diagnosis of ceroid lipofuscinosis type 3, 4B, 5, 6, 7, 8 and 10 (complete gene sequencing: CLN3, CLN5, CLN6, MFSD8, CLN8, CTSD, DNAJC5)

 • Biochimie métabolomique et protéomique
 • Département de Biologie - Tour Lavoisier (4ème étage)
 • Hôpital Necker-Enfants Malades
 • 149 rue de Sèvres
 • 75743 PARIS
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Robert BAROUKI
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)1 44 49 58 58
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)1 44 49 51 30
Ostatnia aktualizacja : January 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (7)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.