Orphanet: Diagnostic de l_ataxie spinocérébelleuse type 17 gène TBP
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de l'ataxie spinocérébelleuse type 17 (gène TBP)

Diagnosis of spinocerebellar ataxia type 17 (TBP gene)

  • Laboratoire de génétique Biologique
  • Service de génétique
  • CHU de Poitiers
  • 2 Rue de la Milétrie - CS 90577
  • 86000 POITIERS
  • FRANCE
  • Kierownik laboratorium : Dr Frédéric BILAN
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : Luty 2021

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Badanie metodą PCR

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (1)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.