Orphanet: Diagnostic de la surdité génétique non syndromique Panel
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic de la surdité génétique non syndromique (Panel)

Diagnosis of non-syndromic genetic deafness (Panel)

 • Laboratoire de génétique moléculaire
 • IURC - Institut Universitaire de Recherche Clinique
 • 641 Avenue du Doyen Gaston Giraud
 • 34093 MONTPELLIER CEDEX 5
 • FRANCE
 • Kierownik laboratorium : Pr Michel KOENIG
 • Więcej informacji
 • Telefon : 33 (0)4 11 75 98 79
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)4 11 75 98 82
 • Kontakt
Ostatnia aktualizacja : Stycze 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą PCR
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą macierzy
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.