Orphanet: Diagnostic des syndromes de l_X fragile gène FMR1
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic des syndromes de l'X fragile (gène FMR1)

Diagnosis of fragile X syndrome (FMR1 gene)

  • Service de génétique
  • Laboratoire de biologie médicale GEN-BIO
  • 8 rue Jacqueline Auriol
  • 63965 CLERMONT-FERRAND
  • FRANCE
  • Kierownik laboratorium : Dr Philippe LOCHU
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : February 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza duplikacji/ delecji
Badanie metodą PCR
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.