Orphanet: Diagnostic du syndrome X fragile et de l_insuffisance ovarienne précoce gène FMR1
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostic du syndrome X fragile et de l'insuffisance ovarienne précoce (gène FMR1)

Diagnosis of fragile X syndrome and early ovarian failure (FMR1 gene)

  • Telefon : 33 (0)3 87 55 38 06
  • Dodatkowy telefon : 33 (0)3 87 55 38 12
  • Fax : 33 (0)3 87 55 39 59
Ostatnia aktualizacja : February 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie metodą Sangera
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.