Orphanet: Biochemische und molekulare Diagnostik bei Defekten der mitochondrialen Atmungskette Komplex I Gene: NDUFV1, NDUFV2, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS4, NDUFS7, NDUFS8, NDUFAF2
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnostik bei Defekten der mitochondrialen Atmungskette Komplex I (Gene: NDUFV1, NDUFV2, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS4, NDUFS7, NDUFS8, NDUFAF2

Diagnosis of mitochondrial respiratory chain deficiency complex I (NDUFV1, NDUFV2, NDUFS1, NDUFS2, NDUFS4, NDUFS7, NDUFS8, NDUFAF2 genes)

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 15/08/2008
  • Bereich Klinische Chemie, Molekulare Diagnostik, Mikrobiologie
  • Institut für Labormedizin und Hygiene
  • Klinikum der Stadt Ludwigshafen gGmbH
  • Bremserstraße 79
  • 67063 LUDWIGSHAFEN
  • GERMANY
  • Kierownik laboratorium : Pr Matthias BAUER
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : August 2008

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie metodą Sangera

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (8)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.