Orphanet: Molecular diagnosis of Thoracic Aortic Aneurysm andor Dissection FBN1, TGFBR1, TGFBR2, ACTA2, MYLK, SMAD3, TGFB2 and MYH11 gene
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnosis of Thoracic Aortic Aneurysm and/or Dissection (FBN1, TGFBR1, TGFBR2, ACTA2, MYLK, SMAD3, TGFB2 and MYH11 gene)

Ostatnia aktualizacja : July 2019

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Antenatal diagnosis
Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Celowana analiza mutacji
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Badanie przesiewowe w kierunku mutacji i analiza sekwencji wybranych eksonów
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)
Analiza duplikacji/ delecji
Sekwencjonowanie NGS (bez WES)

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (8)

Dodatkowe informacje

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.