Orphanet: Diagn�stico molecular de la sordera neurosensorial no sindr�mica autos�mica dominante, tipo DFNA genes GJB3, MYH14, EYA4, MYO7A, TECTA, COL11A2, MYH9, MYO6, TMC1, MYO1A, GRHL2
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnóstico molecular de la sordera neurosensorial no sindrómica autosómica dominante, tipo DFNA (genes GJB3, MYH14, EYA4, MYO7A, TECTA, COL11A2, MYH9, MYO6, TMC1, MYO1A, GRHL2)

Molecular diagnosis of autosomal dominant nonsyndromic sensorineural deafness type DFNA (GJB3, MYH14, EYA4, MYO7A, TECTA, COL11A2, MYH9, MYO6, TMC1, MYO1A, GRHL2 genes)

Despite our efforts to ensure that data is up to date, this activity has not been validated since 20/02/2013
Ostatnia aktualizacja : February 2013

Osoba odpowiedzialna za badanie diagnostyczne

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
-
-

Lista chorób i genów

Lista badanych genów (włącznie z panelami) (11)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.