Orphanet: Diagn�stico molecular de holoprosencefalia genes SHH, PTCH1, SIX3, TDGF1, TGIF1, ZIC2, CDON, DISP1, DLL1, FGF8, FOXH1, GAS1, GLI2, NODAL secuenciaci�n completa
x

Wyszukaj badanie diagnostyczne

* (*) pole obowiązkowe

Diagnóstico de la holoprosencefalia (panel)

Diagnosis of holoprosencephaly (panel)

  • Instituto de Medicina Genómica
  • IMEGEN - Delegación Valencia
  • Calle Catedrático Agustín Escardino, 9
  • 46980 PATERNA
  • SPAIN
  • Kierownik laboratorium : Dr Juan LÓPEZ SILES
  • Więcej informacji
Ostatnia aktualizacja : March 2020

Zastosowanie

Post-natal diagnosis

Procedury techniczne

Genetyka molekularna
Analiza sekwencji: całego regionu kodującego
Sekwencjonowanie całoeksomowe (WES)
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.