Orphanet: Centrum voor Medische Genetica UZ Gent
x

Centrum voor Medische Genetica - UZ Gent

 • Center for Medical Genetics Gent
 • C. Heymanslaan 10 (Entrance 34 (Medical Research Building))
 • 9000 GENT
 • BELGIUM
 • Status : Private for-profit
 • Telefon : +32 (0)9 332 36 03
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : +32 (0)9 332 49 70
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTBE56112

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by CEQAS

Acquired microarray
2016
Acute Lymphoblastic Leukaemia
2016
Blood - Postnatal
2015, 2017
CNS (Central Nervous system) Tumours
2017
Constitutional microarray (postnatal)
2015, 2017
MRA (Molecular Rapid Aneuploidy - QF-PCR/MLPA)
2016
Myeloid Leukaemia (AML; MDS; CML)
2015, 2017
Myeloma
2017
Myeloma exploratory pilot and survey
2015
NIPT exploratory pilot
2016, 2017
PGD Blastomere/Trophectoderm array/NGS for aneuploidy pilot
2016, 2017
PGD Blastomere/Trophectoderm array/NGS for translocations pilot
2016, 2017
Prenatal microarray
2016
Products of conception (Array/MLPA/QF-PCR/NGS)
2017

EQA scheme(s) organized by CF Network

CF (Cystic fibrosis)
2016, 2018

EQA scheme(s) organized by EMQN

ADPKD (Autosomal dominant polycystic kidney disease)
2015, 2016, 2018
AZF (Y-Chromosome microdeletions)
2017, 2018, 2019
CMT/HNPP (Charcot-Marie-Tooth disease / Hereditary Neuropathy with Pressure Palsies)
2015, 2015, 2017, 2019
DFNB1 (Hereditary Deafness)
2015, 2017, 2019
DM (Myotonic dystrophy)
2015, 2017, 2019
FAP (Familial Adenomatous Polyposis Colon Cancer)
2015, 2018
FRAX (Fragile X syndrome) - full scheme
2016, 2018
Germline NGS mutation testing
2016, 2018, 2019
HBOC (Hereditary Breast and Ovarian Cancer testing)
2016, 2018
HD (Huntington disease)
2015, 2017, 2019
HFE (Hereditary hemochromatosis)
2017, 2019
HNPCC (Hereditary non-polyposis colon cancer)
2015, 2017, 2019
MEN2 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2)
2015, 2018
Molecular testing of germline changes in BRCA genes for ovarian cancer
2018
Molecular testing of somatic changes in BRCA genes for ovarian cancer
2017, 2018, 2019
Multiplex oncology pilot EQA
2018
NextGen DNA Sequencing (vGermline)
2016
NextGen DNA Sequencing (vSomatic)
2016
Non-invasive prenatal diagnosis-Pilot EQA scheme
2015
OI (Osteogenesis imperfecta)
2015, 2017, 2019
PWAS (Prader-Willi and Angelman syndromes)
2016, 2018, 2018
RYR1 related disorders
2019
SEQ (DNA sequencing) - Full scheme
2015, 2016, 2017, 2018, 2019
SHOX (Short stature homeobox gene testing)
2015, 2017, 2019
SMA (Spinal muscular atrophy)
2016, 2018
Somatic NGS mutation testing
2016, 2018
VHL (Von Hippel-Lindau syndrome)
2016, 2018
cffDNA (Cell free fetal DNA for sex determination)
2015

EQA scheme(s) organized by GenQA

Lymphoblastic Leukaemia (ALL)
2018
Molecular Rapid Aneuploidy (MRA)
2018
Myeloid (AML/MDS/CML)
2018
Myeloma
2018
Non-invasive prenatal testing for common aneuploidies pilot
2018
Preimplantation Genetic Testing by NGS and/or arrays for trophectoderm and/or blastomere testing for chromosomal rearrangements
2018
Preimplantation Genetic Testing for monogenic disorders Stage 1
2018
Preimplantation Genetic Testing for monogenic disorders Stage 2
2018
Prenatal constitutional CNV detection (previously Prenatal microarray)
2018
Severe Intellectual Disability Interpretation Case Scenario pilot
2018
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.