Orphanet: Molecular diagnostic laboratory, Department of Medical Genetics, UZA
x

Molecular diagnostic laboratory, Department of Medical Genetics - UZA

 • Center of Medical Genetics, Antwerp University Hospital
 • Centrum Medische Genetica - UZA
 • Prins Boudewijnlaan 43 Bus 6
 • 2650 ANTWERPEN-EDEGEM
 • BELGIUM
 • Status : Public
 • Telefon : +32 (0)3 275 97 74
 • Dodatkowy telefon : +32 (0)3 275 97 40
 • Fax : +32 (0)3 275 97 23
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTBE56879

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by CF Network

CF (Cystic fibrosis)
2015, 2016, 2017, 2018, 2019

EQA scheme(s) organized by EMQN

AZF (Y-Chromosome microdeletions)
2015, 2017
CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia)
2017
CMT/HNPP (Charcot-Marie-Tooth disease / Hereditary Neuropathy with Pressure Palsies)
2015, 2018
Cardiac genetics - arrhythmias
2018
DFNB1 (Hereditary Deafness)
2017
DM (Myotonic dystrophy)
2015, 2016, 2019
DMD (Duchenne and Becker muscular dystrophies)
2016, 2019
FH (Familial hypercholesterolemia - pilot scheme)
2019
FRAX (Fragile X syndrome) - full scheme
2015, 2018
Germline NGS mutation testing
2015, 2016, 2017, 2018, 2019
HBOC (Hereditary Breast and Ovarian Cancer testing)
2016, 2019
HD (Huntington disease)
2017
HFE (Hereditary hemochromatosis)
2017
MonoDiab (Monogenic Diabetes)
2015, 2018
Non-invasive prenatal testing (NIPT) for common aneuploidies
2018, 2019
PWAS (Prader-Willi and Angelman syndromes)
2016, 2019
SCA (Spinocerebellar ataxias)
2016, 2019
SEQ (DNA sequencing) - Full scheme
2015, 2016, 2017, 2018, 2019
SHOX (Short stature homeobox gene testing)
2017
SMA (Spinal muscular atrophy)
2015, 2018
aCGH/ Microarrays
2015, 2016, 2017, 2018, 2019
cffDNA (Cell free fetal DNA for sex determination)
2016

EQA scheme(s) organized by GenQA

Arrhythmia
2018
Mitochondrial diseases (including POLG)
2018
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.