Orphanet: Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck
x

Zentrum Medizinische Genetik Innsbruck

 • Department für Medizinische Genetik, Molekulare und Klinische Pharmakologie
 • Medizinische Universität Innsbruck
 • 6020 INNSBRUCK
 • AUSTRIA
 • Status : Public
 • Telefon : +43 (0)512 9003 70531
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : +43 (0)512 9003 73510
 • Strona internetowa
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTAT170224

Kontakt

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by CF Network

CF (Cystic fibrosis)
2015, 2017

EQA scheme(s) organized by EMQN

AZF (Y-Chromosome microdeletions)
2014, 2016
BRCA (Familial breast cancer) - full scheme
2015, 2017
BWS Beckwith-Wiedemann syndrome (Pilot)
2015
BWS/SRS (Beckwith-Wiedemann and Silver-Russell syndromes)
2017
CAH (Congenital Adrenal Hyperplasia)
2014, 2016
CMT (Charcot-Marie-Tooth disease)
2014, 2017
DFNB1 (Hereditary Deafness)
2015, 2017
DM (Myotonic dystrophy)
2014
DMD (Duchenne and Becker muscular dystrophies)
2015, 2016
FAP (Familial Adenomatous Polyposis Colon Cancer)
2014, 2016
FH (Familial hypercholesterolemia - pilot scheme)
2015
FH (Familial hypercholesterolemia)
2017
FRAX (Fragile X syndrome) - Full scheme
2015, 2017
FRDA (Friedreich ataxia)
2015, 2017
HD (Huntington disease)
2014, 2016
HFE (Hereditary hemochromatosis)
2016
HNPCC (Hereditary non-polyposis colon cancer)
2014, 2016
HRF (Hereditary Recurrent Fevers)
2014, 2017
MEN2 (Multiple Endocrine Neoplasia Type 2)
2017
NEXTGEN (NextGen DNA Sequencing - v Germline)
2016
POR (Porphyria)
2015, 2017
PWAS (Prader-Willi and Angelman syndromes)
2015, 2016
SCA (Spinocerebellar ataxias)
2014, 2016
SEQ (DNA sequencing) - Full scheme
2016
SHOX (Short stature homeobox gene testing)
2014, 2016
SMA (Spinal muscular atrophy)
2015, 2017
VHL (Von Hippel Lindau syndrome)
2015, 2017
WIL (Wilson disease)
2015, 2017
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.