Orphanet: Service de Néphrologie hémodialyse pédiatrique
x

Service de Néphrologie - hémodialyse pédiatrique

  • CHRU de Tours - Hôpital Clocheville
  • 49 Boulevard Béranger
  • 37044 TOURS CEDEX 9
  • FRANCE
  • Status : Public
  • Telefon : 33 (0)2 47 47 38 19
  • Dodatkowy telefon : 33 (0)2 47 47 47 54
  • Fax : 33 (0)2 47 47 86 86
  • Strona internetowa
  • EUGT number : EUGTFR287796

Kontakt

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.