Orphanet: Service Biochimie et Biologie Mol��culaire Grand Est UM Maladies H��r��ditaires du M��tabolisme
x

Service Biochimie et Biologie Moléculaire Grand Est - UM Maladies Héréditaires du Métabolisme

 • Centre de Biologie et Pathologie Est
 • CHU de Lyon HCL - GH Est
 • 59 Boulevard Pinel
 • 69677 BRON CEDEX
 • FRANCE
 • Status : Public
 • Telefon : 33 (0)4 72 12 96 32
 • Dodatkowy telefon : -
 • Fax : 33 (0)4 72 12 97 20
 • Kontakt
 • EUGT number : EUGTFR7666

Dane dotyczące zarządzania jakością

Akredytacja
 Akredytacja

Akredytacja
Organism
Year
Accreditation scope

EQA
 EQA

EQA scheme(s) organized by EMQN

HFE (Hereditary hemochromatosis)
2018
WIL (Wilson disease)
2018

EQA scheme(s) organized by Réseau National des maladies mitochondriales

ADN mitochondrial
2016, 2017, 2018
SEQ (DNA sequencing) - Full scheme
2018
Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.