Orphanet: Beperking
x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:93258  Pfeiffersyndroom type 1

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Horen/luisteren
Verwervingsachterstand
Matig
Horen/luisteren
Permanente beperking
Matig
Horen/luisteren
Voorbijgaande beperking
Matig
Naar de kleuterschool gaan
Verwervingsachterstand
Weinig
Naar een reguliere school gaan
Verwervingsachterstand
Matig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Zien/kijken
Permanente beperking
Weinig
Zien/kijken
Voorbijgaande beperking
Weinig
Zien/kijken
Verwervingsachterstand
Matig
Gesproken berichten ontvangen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Gesproken berichten ontvangen
Verwervingsachterstand
Matig
Gesproken berichten ontvangen
Permanente beperking
Matig
Deelnemen aan een conversatie
Permanente beperking
Weinig
Buigen
Permanente beperking
Weinig
Hanteren van voorwerpen (fijne handmotoriek)
Permanente beperking
Weinig
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Permanente beperking
Weinig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Weinig
Toegang hebben tot hoger onderwijs
Permanente beperking
Weinig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Weinig
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Geluidsintensiteit
Geluidskwaliteit
Trillingen
Source : Dr Eric J. ARNAUD[Expert]_Dr Aina GREIG[Expert]_Dr Austin HAMM[Expert]
Laatste update: 03/08/2020

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.