x

Zoek een ziekte en zijn functionele gevolgen

* (*) verplicht veld

ORPHA:56  Alkaptonurie

:: Activiteitsbeperking/deelnamebeperking wordt beschreven volgens de Orphanet Functioneringsthesaurus, afgeleid en een bewerking van de 'International Classification of Functioning, Disability and Health Ė Children and Youth' (ICF-CY, WHO 2007). De verstrekte informatie is beoordeeld vanuit de volledige patiŽntenpopulatie die getroffen is door de ziekte, en die standaardzorg en beheer krijgt (specifiek en/of symptomatisch beheer, preventie en profylaxe, apparaten en hulpmiddelen, zorg en ondersteuning). Functionele gevolgen zijn ingedeeld volgens hun frequentie in de patiŽntenpopulatie. Deze algemene informatie is mogelijk niet van toepassing op specifieke gevallen. Sommige hier vermelde problemen kunnen voorkomen met een andere tijdelijkheid of mate van ernst, en andere die hier niet vermeld zijn kunnen zich toch voordoen.

 Verlies van vermogen
Zeer frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Horen/luisteren
Verwervingsachterstand
Matig
Deelnemen aan een conversatie
Verwervingsachterstand
Matig
Frequent
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Horen/luisteren
Permanente beperking
Weinig
Deelnemen aan een conversatie
Permanente beperking
Weinig
Staan
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Staan
Permanente beperking
Ernstig
Zitten
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Zitten
Permanente beperking
Ernstig
Buigen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Buigen
Permanente beperking
Ernstig
Een staande positie aanhouden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een staande positie aanhouden
Permanente beperking
Ernstig
Positie van het hoofd aanhouden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Positie van het hoofd aanhouden
Permanente beperking
Ernstig
Reiken naar en grijpen van voorwerpen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Reiken naar en grijpen van voorwerpen
Permanente beperking
Ernstig
Heffen en dragen van voorwerpen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Heffen en dragen van voorwerpen
Permanente beperking
Ernstig
Korte afstanden wandelen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Korte afstanden wandelen
Permanente beperking
Ernstig
Lange afstanden wandelen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Lange afstanden wandelen
Permanente beperking
Ernstig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Permanente beperking
Ernstig
Zichzelf wassen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Zichzelf wassen
Permanente beperking
Ernstig
Zich aankleden/uitkleden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Zich aankleden/uitkleden
Permanente beperking
Ernstig
Eten
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Eten
Permanente beperking
Ernstig
Drinken
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Drinken
Permanente beperking
Ernstig
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Permanente beperking
Ernstig
In slaap vallen
Voorbijgaande beperking
Matig
In slaap vallen
Permanente beperking
Matig
In slaap blijven
Voorbijgaande beperking
Matig
In slaap blijven
Permanente beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Voorbijgaande beperking
Matig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Permanente beperking
Matig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Voorbijgaande beperking
Matig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Permanente beperking
Matig
Omgaan met emoties en stemming
Voorbijgaande beperking
Matig
Omgaan met emoties en stemming
Permanente beperking
Matig
Binnenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Binnenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Weinig
Buitenshuis rondbewegen
Voorbijgaande beperking
Weinig
Buitenshuis rondbewegen
Permanente beperking
Ernstig
Gebruik maken van vervoer
Voorbijgaande beperking
Weinig
Gebruik maken van vervoer
Permanente beperking
Ernstig
Rijden
Voorbijgaande beperking
Weinig
Rijden
Permanente beperking
Ernstig
Interageren met andere mensen
Voorbijgaande beperking
Matig
Interageren met andere mensen
Permanente beperking
Ernstig
Vrienden maken/houden
Voorbijgaande beperking
Matig
Vrienden maken/houden
Permanente beperking
Ernstig
Familierelaties onderhouden
Voorbijgaande beperking
Matig
Familierelaties onderhouden
Permanente beperking
Ernstig
Omgaan met vreemden
Voorbijgaande beperking
Matig
Omgaan met vreemden
Permanente beperking
Ernstig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Voorbijgaande beperking
Matig
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Ernstig
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Permanente beperking
Ernstig
Winkelen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Winkelen
Permanente beperking
Ernstig
Koken/bereiden van maaltijden
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Koken/bereiden van maaltijden
Permanente beperking
Ernstig
Het huishouden doen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Het huishouden doen
Permanente beperking
Ernstig
Zorgen voor/helpen van anderen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Zorgen voor/helpen van anderen
Permanente beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Permanente beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Permanente beperking
Ernstig
Werk zoeken
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Werk zoeken
Permanente beperking
Ernstig
Professionele taken uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Professionele taken uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Een eenvoudige taak uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een eenvoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Dagelijkse routines uitvoeren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Dagelijkse routines uitvoeren
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Permanente beperking
Ernstig
Socialiseren
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Socialiseren
Permanente beperking
Ernstig
Sport beoefenen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Sport beoefenen
Permanente beperking
Ernstig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Permanente beperking
Ernstig
Reizen
Voorbijgaande beperking
Ernstig
Reizen
Permanente beperking
Ernstig
Gelegentlich
Tijdelijkheid

Mate van ernst
Horen/luisteren
Voorbijgaande beperking
Matig
Deelnemen aan een conversatie
Voorbijgaande beperking
Matig
Staan
Verwervingsachterstand
Weinig
Zitten
Verwervingsachterstand
Weinig
Buigen
Verwervingsachterstand
Weinig
Een staande positie aanhouden
Verwervingsachterstand
Weinig
Positie van het hoofd aanhouden
Verwervingsachterstand
Weinig
Reiken naar en grijpen van voorwerpen
Verwervingsachterstand
Weinig
Heffen en dragen van voorwerpen
Verwervingsachterstand
Weinig
Korte afstanden wandelen
Verwervingsachterstand
Weinig
Lange afstanden wandelen
Verwervingsachterstand
Weinig
Energieke activiteiten uitvoeren (klimmen, lopen, springen, zwemmen, Ö)
Verwervingsachterstand
Weinig
Zichzelf wassen
Verwervingsachterstand
Weinig
Zich aankleden/uitkleden
Verwervingsachterstand
Weinig
Eten
Verwervingsachterstand
Weinig
Drinken
Verwervingsachterstand
Weinig
Beheren van de eigen gezondheid (dieet, medicatie, preventie, noden, hulp, controle)
Verwervingsachterstand
Ernstig
In slaap vallen
Verwervingsachterstand
Weinig
In slaap blijven
Verwervingsachterstand
Weinig
Slaap van goede kwaliteit bekomen
Verwervingsachterstand
Weinig
Omgaan met stress, verantwoordelijkheden, noodgevallen en de eigen veiligheid verzekeren
Verwervingsachterstand
Weinig
Omgaan met emoties en stemming
Verwervingsachterstand
Weinig
Binnenshuis rondbewegen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Buitenshuis rondbewegen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Gebruik maken van vervoer
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Rijden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Interageren met andere mensen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Vrienden maken/houden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Familierelaties onderhouden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Omgaan met vreemden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Intieme relaties aangaan en onderhouden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Seksuele relaties aangaan en onderhouden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Winkelen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Koken/bereiden van maaltijden
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Het huishouden doen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Zorgen voor/helpen van anderen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Verrichten van betaald werk in een standaard omgeving
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Verrichten van betaald werk in een ondersteunde/beschutte omgeving
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Werk zoeken
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Professionele taken uitvoeren
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Een eenvoudige taak uitvoeren
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Een complexe/meervoudige taak uitvoeren
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Dagelijkse routines uitvoeren
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan het gemeenschapsleven
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Socialiseren
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Sport beoefenen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Deelnemen aan kunst en culturele activiteiten
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Reizen
Verwervingsachterstand
Niet gespecifieerd
Omgevingsfactoren

:: Hier volgen de omgevingsfactoren die moeten aangepakt worden om het functioneren te verbeteren of de restricties die volgen uit de ziekte te beperken.

Trillingen
Source : Expert
Laatste update: 01/07/2019

Aanvullende informatie

Gespecialiseerde sociale diensten

Waarschuwing

De documenten op deze website zijn louter ter informatie. Het materiaal is geenszins bestemd om professionele medische zorgen door een gediplomeerde specialist te vervangen en mag niet worden gebruikt als basis voor een diagnose of behandeling.