Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:93258  Zespół Pfeiffera typu 1

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Słuchanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Słuchanie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Patrzenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Patrzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbiór wiadomości głosowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Natężenie dźwięku
Jakość dźwięku
Wibracje
Źródło Dr Eric J. ARNAUD[Expert]_Dr Aina GREIG[Expert]_Dr Austin HAMM[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 03/08/2020

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.