Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:93616  Choroba hemoglobiny H

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Robienie zakupów
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 14/11/2014

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.