Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:225154  Rodzinna dzięcięca obustronna martwica prążkowia

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Uczenie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykorzystanie wiedzy
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zdolności poznawcze
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Stanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Wykorzystanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Chodzenie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Picie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zasypianie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Trwanie we śnie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Sen dobrej jakości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Poruszanie się korzystając z transportu
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów intymnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nawiązywanie kontaktów seksualnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zajmowanie się domem
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Praca i życie ekonomiczne
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zarządzanie życiem
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Calkowite
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Źródło Dr Rachel STRAUSSBERG[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 26/01/2017

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.