Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:207  Choroba Crouzona

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Otrzymywanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zmiana pozycji ciałą
Ograniczenie calkowite
Niskie
Stanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Niskie
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dostęp do edukacji wyższej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Niskie
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niskie
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 03/12/2018

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.