Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:805  Zespół stwardnienia guzowatego

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czytanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mówienie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Patrzenie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Patrzenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Patrzenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Patrzenie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Patrzenie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Patrzenie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Słuchanie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Słuchanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Słuchanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Słuchanie
Ograniczenie przejsciowe
Ciezkie
Słuchanie
Ograniczenie przejsciowe
Umiarkowane
Słuchanie
Ograniczenie przejsciowe
Niskie
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Niskie
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Czytanie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Skupianie uwagi
Opóznione nabywanie
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zapamiętywanie i przypominanie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Zapamiętywanie i przypominanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Opóznione nabywanie
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Niskie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Opóznione nabywanie
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Opóznione nabywanie
Niskie
Świadomość czasu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Świadomość czasu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Świadomość czasu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Świadomość czasu
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Świadomość czasu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Świadomość czasu
Opóznione nabywanie
Niskie
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Niskie
Orientacja przestrzenna
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Orientacja przestrzenna
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Orientacja przestrzenna
Opóznione nabywanie
Niskie
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbiór wiadomości głosowych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Odbiór wiadomości głosowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbiór wiadomości głosowych
Opóznione nabywanie
Niskie
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbiór wiadomości w języku migowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbiór wiadomości w języku migowym
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Odbiór wiadomości w języku migowym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbiór wiadomości w języku migowym
Opóznione nabywanie
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Opóznione nabywanie
Niskie
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Mówienie
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Mówienie
Opóznione nabywanie
Niskie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Ograniczenie calkowite
Niskie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Tworzenie wiadomości w wjęzyku migowym
Opóznione nabywanie
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Niskie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Niskie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Używanie narzędzi do komunikacji
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Używanie narzędzi do komunikacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Opóznione nabywanie
Niskie
Źródło Expert
Ostatnia aktualizacja : 03/08/2020

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.