Orphanet: Niepełnosprawność
x

Wyszukaj chorobę i jej następstwa funkcjonalne

* (*) pole obowiązkowe

ORPHA:3006  Padaczka zależna od pirydoksyny

:: Ograniczenia aktywności/umiejętności opisane są zgodnie z Funkcjonalnym Tezaurusem Orphanetu, wywodzącym się i zaadaptowanym z międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – Dzieci i Młodzież (ICF-CY, WHO 2007).Prezentowane informacje zostały określone na podstawie całej populacji pacjentów dotkniętych daną chorobą, otrzymujących standardową opiekę i leczenie (specyficzne i(lub) objawowe leczenie, stosowane były: prewencja i profilaktyka, urządzenia i pomoce, opieka i wsparcie). Następstwa funkcjonalne są podzielone według częstości występowania w populacji pacjentów. Ogólne informacje mogą nie odnosić się do konkretnych przypadków.

 Utrata zdolności
Bardzo czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Nabywanie zdolności językowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka czytania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka pisania
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka liczenia
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Czytanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Prowadzenie pojazdów
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Dostęp do edukacji wyższej
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Zaangażowanie w wpłatną pracę w standardowym środowisku
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czesto
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Słuchanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Skupianie uwagi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zapamiętywanie i przypominanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Myślenie i wyciąganie wniosków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie decyzji/podejmowanie inicjatyw/szukanie rozwiązań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbiór wiadomości głosowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Odbieranie wiadomości niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Niskie
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Otrzymywanie pisemnych wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mówienie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Mówienie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Ograniczenie calkowite
Niskie
Tworzenie przekazów niewerbalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie wiadomości
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w konwersacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Używanie narzędzi do komunikacji
Ograniczenie calkowite
Niskie
Używanie narzędzi do komunikacji
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Stanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Siedzenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zginanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Przemieszczanie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Utrzymywanie pozycji stojącej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Utrzymywanie pozycji głowy
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Przemierzanie krótkich dystansów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Pokonywanie długich dystansów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Mycie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Regularne oddawanie moczu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Regularna defekacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Ubieranie się/rozbieranie się
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Jedzenie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Picie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Dbanie o własne zdrowie (dieta, lekarstwa, profilaktyka, potrzeby, wsparcie, monitorowanie)
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie ze stresem, obowiązkami i stanami zagrożenia i zapewnienie sobie bezpeczeństwa
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z emocjami i nastrojem
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Kontrolowanie swojego zachowania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego zachowania
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Kontrolowanie swojego apetytu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontrolowanie swojego apetytu
Opóznione nabywanie
Ciezkie
Poruszanie się po domu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Poruszanie się po domu
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Poruszanie się poza domem
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Ciezkie
Korzystanie z transportu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Interakcje z innymi ludźmi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Robienie zakupów
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Robienie zakupów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Gotowanie/przygotowanie posiłków
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie prac domowych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Opiekowanie się/pomaganie innym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do przedszkola
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły powszechnej
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uczęszczanie do szkoły itegracyjnej/specjalnej
Opóznione nabywanie
Niskie
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku standardowym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka zawodu (kurs zawodowy/praktyka) w środowisku adaptacyjny/specjalnym
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Zaangażowanie w wpłatną pracę w środowisku wspomagającym
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Szukanie pracy
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Wykonywanie zadań zawodowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Posiadanie pieniędzy/dbanie o wasny budżet
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Radzenie sobie z procedurami administracyjnymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie prostych zadań
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podejmowanie prostych zadań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podejmowanie złożonych zadań/wielu zadań
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Ograniczenie calkowite
Niskie
Radzenie sobie z codziennymi obowiązkami
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Bycie częścią społeczności
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zabawa z innymi
Opóznione nabywanie
Niskie
Socjalizacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Socjalizacja
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Uprawianie sportów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Uprawianie sportów
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Udział w przedięwzięciach artystycznych i kulturalnych
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Podróżowanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Podróżowanie
Opóznione nabywanie
Umiarkowane
Sporadycznie
Czas trwania

Stopień zaawansowania
Patrzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Patrzenie
Opóznione nabywanie
Niskie
Słuchanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nabywanie zdolności językowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka czytania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka pisania
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Nauka liczenia
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czytanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Pisanie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Liczenie
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Świadomość czasu
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Orientacja przestrzenna
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Odbiór wiadomości głosowych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Stanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Siedzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Zginanie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Przemieszczanie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Utrzymywanie pozycji stojącej
Ograniczenie calkowite
Niskie
Utrzymywanie pozycji głowy
Ograniczenie calkowite
Niskie
Sięganie po i łapanie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Podnoszenie i noszenie przedmiotów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Trzymanie przedmiotów (pewny chwyt)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Przemierzanie krótkich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Pokonywanie długich dystansów
Ograniczenie calkowite
Niskie
Wykonywanie aktywnych ćwiczeń (wspinanie, bieganie, skakanie, pływanie…)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Mycie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Dbanie o poszczególne części ciała (skórę, zęby, paznokcie, włosy, genitalia)
Ograniczenie calkowite
Niskie
Regularne oddawanie moczu
Ograniczenie calkowite
Niskie
Regularna defekacja
Ograniczenie calkowite
Niskie
Ubieranie się/rozbieranie się
Ograniczenie calkowite
Niskie
Jedzenie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Picie
Ograniczenie calkowite
Niskie
Prowadzenie pojazdów
Opóznione nabywanie
Niespecyficzne
Interakcje z innymi ludźmi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Zawieranie/utrzymywanie przyjaźni
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Utrzymywanie więzi rodzinnych
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Kontakty z nieznajomymi
Ograniczenie calkowite
Umiarkowane
Czynniki środowiskowe

:: Wymienione czynniki środowiskowe powinny zostać wyeliminowane aby poprawić funkcjonowanie lub zmniejszyć ograniczenia wynikające z tej choroby.

Jedzenie
Temperatura
Źródło Dr Sidney GOSPE[Expert]
Ostatnia aktualizacja : 01/07/2019

Dodatkowe informacje

Specjalistyczne usługi socjalne

Ostrzeżenie

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.