Orphanet: PHD finger protein 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PHF6 - PHD finger protein 6

 • Synonim(y) : CENP-31, centromere protein 31, KIAA1823, MGC14797
 • Poprzednie symbole i nazwy : BFLS, BORJ, Borjeson-Forssman-Lehmann syndrome
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xq26.2
 • OMIM: 300414
 • HGNC: 18145
 • UniProtKB: Q8IWS0
 • Genatlas: PHF6
 • Ensembl: ENSG00000156531
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PHF6

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.