Orphanet: acyl CoA dehydrogenase short chain
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ACADS - acyl-CoA dehydrogenase short chain

 • Synonim(y) : ACAD3, SCAD
 • Poprzednie symbole i nazwy : Acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q24.31
 • OMIM: 606885
 • HGNC: 90
 • UniProtKB: P16219
 • Genatlas: ACADS
 • Ensembl: ENSG00000122971
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P16219
 • LOVD: ACADS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.