Orphanet: adenosine deaminase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ADA - adenosine deaminase

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.12
 • OMIM: 608958
 • HGNC: 186
 • UniProtKB: P00813
 • Genatlas: ADA
 • Ensembl: ENSG00000196839
 • IUPHAR-DB: 1230
 • Reactome: P00813
 • LOVD: ADA

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.