Orphanet: cytochrome p450 oxidoreductase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

POR - cytochrome p450 oxidoreductase

 • Synonim(y) : CYPOR, FLJ26468, NADPH--hemoprotein reductase
 • Poprzednie symbole i nazwy : P450 (cytochrome) oxidoreductase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 7q11.23
 • OMIM: 124015
 • HGNC: 9208
 • UniProtKB: P16435
 • Genatlas: POR
 • Ensembl: ENSG00000127948
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P16435
 • LOVD: POR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.