Orphanet: polyglutamine binding protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PQBP1 - polyglutamine binding protein 1

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : MRX2, MRX55, MRXS3, MRXS8, RENS1, SHS, mental retardation, x-linked 2 (non-dysmorphic), mental retardation, x-linked 55, sutherland-haan x-linked mental retardation syndrome
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp11.23
 • OMIM: 300463
 • HGNC: 9330
 • UniProtKB: O60828
 • Genatlas: PQBP1
 • Ensembl: ENSG00000102103
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O60828
 • LOVD: PQBP1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.