Orphanet: prosaposin
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PSAP - prosaposin

 • Synonim(y) : variant Gaucher disease and variant metachromatic leukodystrophy
 • Poprzednie symbole i nazwy : GLBA, SAP1, sphingolipid activator protein-1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q22.1
 • OMIM: 176801
 • HGNC: 9498
 • UniProtKB: P07602
 • Genatlas: PSAP
 • Ensembl: ENSG00000197746
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P07602
 • LOVD: PSAP

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.