Orphanet: 6 pyruvoyltetrahydropterin synthase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PTS - 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase

 • Synonim(y) : PTPS
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q22.3
 • OMIM: 612719
 • HGNC: 9689
 • UniProtKB: Q03393
 • Genatlas: PTS
 • Ensembl: ENSG00000150787
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q03393
 • LOVD: PTS

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.