Orphanet: RAB7A, member RAS oncogene family
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RAB7A - RAB7A, member RAS oncogene family

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : RAB7, RAB7, member RAS oncogene family
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q21.3
 • OMIM: 602298
 • HGNC: 9788
 • UniProtKB: P51149
 • Genatlas: RAB7A
 • Ensembl: ENSG00000075785
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P51149
 • LOVD: RAB7A

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.