Orphanet: ribonuclease H2 subunit A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RNASEH2A - ribonuclease H2 subunit A

 • Synonim(y) : AGS4, RNASEHI, RNHIA, RNHL
 • Poprzednie symbole i nazwy : Aicardi-Goutieres syndrome 4, ribonuclease H2, large subunit, ribonuclease H2, subunit A
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.13
 • OMIM: 606034
 • HGNC: 18518
 • UniProtKB: O75792
 • Genatlas: RNASEH2A
 • Ensembl: ENSG00000104889
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: RNASEH2A

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.