Orphanet: retinitis pigmentosa GTPase regulator
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RPGR - retinitis pigmentosa GTPase regulator

 • Synonim(y) : CORDX1
 • Poprzednie symbole i nazwy : COD1, CRD, RP15, RP3, cone dystrophy 1 (X-linked), retinitis pigmentosa 15
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : Xp11.4
 • OMIM: 312610
 • HGNC: 10295
 • UniProtKB: Q92834
 • Genatlas: RPGR
 • Ensembl: ENSG00000156313
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q92834
 • LOVD: RPGR

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.