Orphanet: succinate dehydrogenase complex subunit D
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SDHD - succinate dehydrogenase complex subunit D

 • Synonim(y) : cybS, small subunit of cytochrome b
 • Poprzednie symbole i nazwy : PGL, PGL1, succinate dehydrogenase complex, subunit D, integral membrane protein
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q23.1
 • OMIM: 602690
 • HGNC: 10683
 • UniProtKB: O14521
 • Genatlas: SDHD
 • Ensembl: ENSG00000204370
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O14521
 • LOVD: SDHD

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.